Disclaimer

De verwijzingen (links) op deze website kunnen afkomstig zijn van andere informatie (content) leveranciers. Bel Canto kan hiervoor geen aansprakelijkheid opnemen. Wij zullen het te allen tijde vermijden om links op onze website te plaatsen die verdacht kunnen zijn.

Artikelen, afbeeldingen en informatie die worden meegedeeld onder de rubriek “Weetjes en varia” zijn afkomstig uit diverse bronnen. Wij zullen steeds trachtten de oorsprong van de bron te vermeldden. Het spreekt vanzelf dat wij de¬†correctheid¬†van de informatie die op het internet verschijnt niet zelf kunnen garanderen. Meestal kan men de desbetreffende informatieleverancier terugvinden via de gepubliceerde internet link.

Belgisch Nederlands Ensemble Bel Canto